Social-Coaching: Via deze website en met ons programma bieden wij inzicht in de, ontwikkelingen, mogelijkheden, risico’s en gevaren van Social Media en Internet.

Welkom bij Social-Coaching!
 


Lees verder, Voor wie?, Waarom Social-Coaching? en Wat biedt Social-Coaching.


 


Pakketten

Voor wie?
We richten ons op jongeren in de leeftijd van 11 tot en met 19 jaar. Vanzelfsprekend zijn de ouders, verzorgers en de professionals die beroepsmatig met deze jongeren werken, ons aanspreekpunt en informatiegroep.

     

Waarom Social-Coaching?
Social Media valt niet meer weg te denken in ons maatschappelijk leven. De ontwikkeling op dit gebied verloopt snel. Dit vraagt om aanpassing van gedragsregels in de sociale omgang met elkaar. Wij zien “bewustwording” als de belangrijke stap in het gebruik van Social Media. Deze “bewustwording” is vertaald in ons programma Social Coaching.

 


Wat biedt Social-Coaching?

Met ons interactieve programma gaan wij de dialoog aan met de jongeren. Wij verwachten actieve betrokkenheid en input van de ouders, verzorgers en professionals die werkzaam zijn met deze jongeren. In het Social-Coaching programma, ligt het accent op het bewust worden van de mogelijkheden, risico’s voor- en nadelen van Social Media en internet. Wat de invloed is van Social Media en internet binnen het

 

(sociale) leven wordt levendig toegelicht. Het programma wordt gegeven in korte modules, met behulp van interactieve workshops. Het programma richt zich op het realiseren van de dialoog. Een dialoog aangaan is alleen mogelijk wanneer de voor- en nadelen inzichtelijk zijn.


Social-Coaching biedt drie onderscheidende pakketten/programma’s aan.

         

 

Jongeren

Deze workshops worden op een interactieve manier uitgevoerd. Waar nodig maken wij de modules op maat.

Doel: bewust(er) gebruik maken van Social Media en Internet.

De leeftijdsfase tussen 11 en 19 jaar wordt gekenmerkt door het ontwikkelen en ontplooien van de eigen persoonlijkheid. Het ontwikkelen van je eigen persoonlijkheid gebeurt in de omgang met anderen.

 

Het is dan ook niet zo vreemd, dat juist in deze periodes veel waarde wordt gehecht aan vriendschappen.

Voor de jongeren geldt:
Het vinden van je eigen weg is een uitdaging binnen deze sociale omgeving.
Social Media en het internet maakt het mogelijk om hieraan voortdurend deel te nemen. Het bied je de mogelijkheid om de wereld te ontdekken. En uit te vinden welke rol jij daarin speelt. De keerzijde is dat door deze online mogelijkheid het soms knap lastig is om je terug te trekken. Je staat voortdurend bloot aan allerlei meningen van anderen. Social Media en internet maakt het mogelijk om deze mening ook de wereld in te zenden. De omvang en de impact van wat anderen van jou vinden is daarmee veel groter geworden en de groepsdruk kan hierdoor aanzienlijk groeien.

Wat biedt het programma jou (de jongeren):
• Op een interactieve manier ga jij samen met leeftijdsgenoten aan de slag met de betekenis van Social Media en Internet.
• Welke Social Media kanalen zijn er? Welke mogelijkheden bieden deze? Welke voor- en nadelen kent ieder kanaal?
• Welke Social Media kanalen zijn bij jou favoriet en hoe gebruik je deze?
• Welke voor- en nadelen ondervind jij daarbij?
• Omgangsvormen: Een andere manier van omgaan met elkaar. De impact van het geschreven woord. Het openbare karakter van
  Social Media. Altijd ‘online’?
• Waar vind jij je eigen rust of veilige plaats? Hoe afhankelijk ben jij van de mening van anderen in het online tijdperk?
• Hoe herken je (game)verslaving?
• Ontdekken van je eigen rol (verantwoordelijkheid) binnen het gebruik van Social Media en internet.
• Ontdekken en bepalen van je eigen grenzen.

Doel van het programma:
• Bewustwording rondom het gebruik van Social Media, het internet en jouw verantwoordelijkheid daarin.
• Bewustwording welke rol Social Media speelt in de ontwikkeling van jouw eigen identiteit.

Social-Coaching maakt gebruik van aansprekende korte video’s, YouTube filmpjes en recente onderzoekresultaten. De nadruk in het programma ligt op het in gesprek gaan met elkaar (jongeren versus jongeren). “Jouw inbreng” is heel belangrijk. Om het gesprek te ondersteunen, hanteert Social-Coaching debat- en quizelementen.

 

Ouders/verzorgers

In de workshop(s) bieden wij ouders/verzorgers de mogelijkheid om kennis te maken met de meest recente ontwikkelingen op het gebied van Social Media en internet. Om je kinderen goed te kunnen begeleiden op het gebied van Social Media en internet is kennis onontbeerlijk.

Ouders/verzorgers worden geconfronteerd met een jonge en nieuwe ontwikkeling als het gaat om Social Media en internet.

 

Een ontwikkeling die enorm snel gaat. Het is lastig in te schatten wat de gevolgen zijn. Het vraagt in elk geval om aanpassing van sociale gedragsregels met elkaar.

Begeleiden is in dialoog treden met jouw kinderen. En de dialoog aangaan kan wanneer je voldoende weet over het onderwerp.

Wat biedt het programma:
Aan de hand van ons interactief programma gaan wij in op de volgende onderwerpen:
• Vergroten van kennis, kunde en eigen gebruik op het gebied van Social Media en internet. We informeren over de nieuwste trends en de  voor- en nadelen daarvan.
• We staan stil bij wat de overwegingen/(voor)oordelen zijn om deze wel- of niet te gebruiken.
• Voorbeeldgedrag. Wat kun je wel en wat kun je niet publiceren?
• Een andere manier van omgaan met elkaar. De impact van het geschreven woord. Het openbare karakter van Social Media. Altijd ‘online’.  Welke impact heeft dit binnen het gezin?
• Hoe herken je (game)verslaving bij je kind.
• De (coachende) rol onder de loep nemen tijdens de begeleiding van je kind.

Doel van het programma:
• Bewustwording rondom het gebruik van Social Media, internet en jouw rol en verantwoordelijkheid daarin richting jouw kinderen.
• Bewustwording welke rol Social Media speelt in de ontwikkeling van jouw kinderen.

Ouders/verzorgers die graag technische en functionele ondersteuning wensen bij Social Media en of internet (bijvoorbeeld hoe gebruik ik Facebook, Twitter etc.) kunnen zich inschrijven voor een specifieke workshop.

Professionals

In deze workshops richten wij ons op de professional die werkt met jongeren en daarin geconfronteerd wordt met de invloed die Social Media en internet hebben op jongeren.

Social Media en internet is een relatief jong fenomeen en de ontwikkeling ervan verloopt snel. Het is juist deze combinatie waarbij het vrij lastig is om te voorspellen wat de gevolgen en risico’s zijn.

Inmiddels weten wij dat Social Media en internet niet meer zijn weg te denken en ons veel voordelen bieden. Echter er kleven ook nadelen aan en de eerste gevolgen daarvan komen via de media tot ons.

Als professional is het daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn en blijven van deze ontwikkeling om zo jongeren goed te kunnen begeleiden. Ons uitgangspunt daarbij is: de dialoog aangaan om zo tot een (gezamenlijk) bewust worden te komen als het gaat om het gebruik van Social Media en internet.

Wat biedt het programma:
Aan de hand van een interactief programma steken wij in op de volgende onderwerpen:
• Vergroten van kennis op gebied van Social Media en internet. We informeren je over de nieuwste trends en de voor- en nadelen daarvan.
• Inventariseren eigen gebruik van Social Media. Wat zijn de overwegingen/(voor)oordelen om deze wel- of niet te gebruiken.
• Gebruik van Social Media privé en in je rol als professional. Wat kun je wel en wat kun je niet publiceren.
• Welke Social Media kanalen gebruiken jongeren en hoe zetten zij deze in?
• Een veranderende manier van omgaan met elkaar. De impact van het geschreven woord. Het openbare karakter van Social Media.
 Altijd ‘online’. Welke impact heeft dit in de klas/(sport)club?
• Welke rol/verantwoordelijkheid heb jij als professional bij de gevolgen van Social Media?
• De dialoog aangaan (coachende middelen inzetten) in de klas/(sport)club rondom gebruik Social Media.
• Hoe herken je(game)verslaving bij jongeren.
• Hoe zorg je dat je in gesprek komt met jongeren.

Doel van het programma:
• Bewustwording rondom het gebruik van Social Media, internet en de individuele verantwoordelijkheid.
• Bewustwording omtrent de invloed die Social Media speelt in de beeldvorming ten aanzien van de job-rol en wie je als mens wilt zijn.
• Coachende vaardigheden aandragen die nodig zijn om jongeren goed te kunnen begeleiden.

Professionals die graag technische ondersteuning wensen bij Social Media of internet (bijvoorbeeld hoe gebruik ik Facebook, Twitter etc.).

Contact Me

Liana van Zwieten - 0630771498
Monique van Neutegem - 0652431705